English 
מיכה אזולאי, משרד רואי חשבון - מידע ומאמרים

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

מיכה אזולאי, משרד רואי חשבון - מידע ומאמרים
מיכה אזולאי, משרד רואי חשבון - מידע ומאמרים
מידע מקצועי
חוק מס ריבוי דירות
 יולי 2017  חוק מס ריבוי דירות  יוטל מס של 1% לשנה משווי השוק של הדירה, על בעלי הדירה השלישית ויותר ( ושסך חלקי ...

פנסיה חובה לעצמאים
 יולי 2017    אל: רואי חשבוןיועצי מס הנדון : פנסיה חובה לעצמאים  

מיסוי חברות ארנק, משיכות בעלים, דיבידנד מוטב, חלוקת רווחים צבורים
יוני 2017 הנדון: עדכוני חקיקה מהותיים החל מיום 1 בינואר 2017 חקיקה חדשה בתוקף מיום 1 בינואר 2017 הינה בעלת השפעות מרחיקות לכת בנושאים הבאים: - מיסוי ...

חילופי מידע, הלבנת הון וגילוי מרצון
אוגוסט 2016   חילופי מידע בין מדינות בשנים האחרונות ישנה מגמה של שיתוף פעולה בינלאומי במאבק בהעלמות מס. מדינות ...

קופת גמל להשקעה
יוני 2016 קופ"ג להשקעה - מוצר חסכון חדש המשלב בין נזילות השקעה לטווח קצר ( נזילות יומית - עד 4 ימי עסקים ) לבין הטבת מס בקופ"ג אם הכספים נשארים לגיל פרישה. 

תיקון 190 לפקודה – "קצבה מוכרת"
יוני 2016     במסגרת תיקון 190 לפקודה, הורחבה הגדרת "קצבה מוכרת", כך שתהיה פטורה ממס ...

דמי לידה ושמירת הריון
9.5.16דמי לידה ושמירת הריון מטרת ביטוח האמהות המוסד לביטוח לאומי מעניק במסגרת החוק ביטוח על אובדן הכנסה עקב אי יכולת השתכרות ...

עצמאי או חברה – מה עדיף?
להחלטה להתאגד כעצמאי או כחברה קיימים שיקולים שונים, כדלקמן: שיקולי מס: עצמאי מס הכנסה עצמאי - מדרגות מס:

משרד רואי חשבון איכותי – לא רק שירותי ראיית חשבון
ראיית חשבון היא כיום הרבה יותר מאשר ארגון כל המספרים והחשבונות בצורה מסודרת ומילוי הטפסים ...

חשיבות ייעוץ עסקי ופיננסי מקצועי לעסק
כל בעל עסק קטן ובינוני זקוק בשלבי חיי העסק השונים לליווי יועץ מקצועי ולהכוונה עסקית, פיננסית ואפילו שיווקית. כדי למנוע טעויות חובבניות הנובעות מחוסר ידע והכרה של התחום, חשוב להיעזר ביועץ עסקי מנוסה עוד משלב טרום ...

טיפים לזוגות שפותחים עסק יחד
לפני פתיחת עסק ישנם רבים שמתלבטים האם לעשות זאת לבד או לצרף שותף. כשמדובר בשותף שהוא בן משפחה או בן או בת הזוג יכול העניין להיות מורכב ורגיש ויש לשקול זאת היטב.

זכויות האישה העצמאית.

הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2012 – רשות המסים

מחצית ראשנה של שנת מס 2010- דיווח על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים ותשלום המקדמה בגינו ב- 29.7.2010
יולי 2010כזכור, במסגרת תיקון 147 לפקודה, שנכנס לתוקף החל מיום 1.1.2006 ואילך, נערכו שינויי ם בפקודת מס הכנסה ביחס לדיווח ותשלום מקדמות בגין עסקאות הוניות בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה (בישראל או מחוץ לישראל).ביחס למקרים בהם לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ...

משכורת אופטימלית לשכיר בעל שליטה בחברה
15.7.20101.    לאור השינויים שנערכו לאחרונה בשיעורי מס חברות ובמדרגות המס האישי , ערכנו בדיקה לגבי גובה המשכורת האופטימלית מבחינת מיסוי לשכיר בעל שליטה.2.    המשכורת האופטימלית הינה : 18,250 ₪ ברוטו לחודש. 3.    בגין השכר הנ"ל ...

היערכות לקראת תום שנת המס 2009

שינוי שיטת הדיווח למע"מ – דוחות מקוונים
      20.12.09לקוחות וידידים נכבדים, הנדון: שינוי שיטת הדיווח למע"מ - דוחות מקוונים הרינו להביא ...

סיוע למפעלים במצוקה (הוראת שעה) – היטל חד פעמי על עובדים ומעבידים
  20.12.09 אל: לקוחות המשרדהנדון: סיוע למפעלים במצוקה (הוראת שעה) - היטל חד פעמי על עובדים ומעבידים במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית נקבע היטל חד פעמי על עובדים ומעבידים במגזר הפרטי, בשווי ...

הטבות מס במסגרת חוק עידוד השקעות הון
מפעל בר תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמיבמסגרת תיקון 60 לחוק העידוד קבע המחוקק מספר תנאים מהותיים אשר התקיימותן הכרחית לקבלת ההטבות, ובהם התנאי לעניין היותו של מפעל - "מפעל בר תחרות התורם לתוצר המקומי הגולמי".עיקרי ...

מדריך לפתיחת העסק
 האווירה הכלכלית החיובית במשק מורגשת גם במספר העסקים החדשים הנפתחים בארץ. מדי יום נפתחים עסקים רבים, רובם קטנים ובינוניים. לא אחת מדובר בצעירים שסיימו את הטיול חובק העולם וכעת מלאי מרץ הם מסתערים על "השוק" במטרה לכבוש גם אותו. במשרד שלנו ...

רישום חברה חדשה
  מוצע, בטרם קבלת החלטה להתאגד כחברה להתייעץ עם בעלי מקצוע כמו: עורכי דין רואי חשבון, בדבר כדאיות הרישום כחברה.מי יכול לייסד חברה? כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או ...

כללי הוראות ניהול ספרים במסמכים ממוחשבים
 הוראות ניהול ספרים במסחר אלקטרוני עד לביצוע התיקונים בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), ביוני 2003 ובינואר 2004, מסמכים שהתקבלו באמצעות תקשורת מחשבים לא הוכרו ע"י רשויות המס. מסמך המקור צריך היה להימסר ללקוח ...

רשות המיסים פרסמה רשימת עסקאות חייבות בדיווח-תכנוני מס "חשודים"
 רשות המיסים פרסמה את רשימת תכנוני מס שחייבים בדיווח. פרסום רשימה סגורה מהווה אפשרות להוציא לפועל תכנון שאינו כלול ברשימה ואינו חייב בדיווח.אנו ממליצים לעיין ברשימה זו וליראות האם העסקאות שמבצעת חברתכם כרוכה בדיווח.הדיווח יכול בגין ...

יתרונות מיסוי בניהול פעילות רב-לאומית מישראל
 ישראל החליטה לחייך למשקיע הזר ומתחילת השנה נכנסו לתוקף מספר שינויים בפקודת מס הכנסה שמטיבים עם תושבי חוץ. בין ההטבות המרכזיות ניתן למצוא: פטור ממס על דיבידנד שהחברה מקבלת מהחברות הזרות בהן השקיעה, ופטור ממס רווחי הון במכירת מניות אותן ...

המדריך השלם לדוח שנתי האישי
 בסוף אפריל יגיע המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי האישי למס הכנסה. החודש  שנותר לסיום מועד ההגשה מהווה זמן טוב לארגן את כל המסמכים, האישורים וההוכחות להוצאות ולהכנסות השנתיות שבוצעו בשנת 2005 לקראת הגשת הדו"חות, ...

מאמר סוף שנת המס 2005
 סוף שנה – תחילת המירוץהחודשים נובמבר - דצמבר בכל שנה הינם המשמעותיים ביותר בכל תכנון מס. פעולות ודיווחים ששכחנו לבצע, החלטות שטרם קיבלנו, הפקדות ,תשלומים, רכישה, מכירה - וכל זה כדי שתכנון המס לא יישאר בגדר תכנון בלבד. אז למי שהתעייף – ...

רפורמה במס הכנסה - תיקון 147 לפקודה
בחודש יולי 2005 אישרה הכנסת את תיקון מס' 147 לפקודה. ניתן לסווג את עיקרי הרפורמה לארבע קבוצות עיקריות:-    הפחתת שיעורי מס-    האחדת שיעורי מס המוטלים על תשואה על ההון-    עידוד השקעות-    הרחבת בסיס המס

מיסוי נאמנויות לאחר תיקון 147
 מהי נאמנות ?הסדר שעל פיו מחזיק נאמן בנכסי הנאמן לטובת הנהנה, שנעשה בישראל או מחוץ לישראל, בין אם הוא מוגדר על פי הדין החל עליו כנאמנות ובין אם הוא מוגדר אחרת.ככלל, ניתן לתאר נאמנות כמעין " מנגנון השהייה" בין המועד שבו יוצר ...

מיכה אזולאי, משרד רואי חשבון - מידע ומאמרים
בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות