English 
משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח
משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח
עצמאי או חברה – מה עדיף?

להחלטה להתאגד כעצמאי או כחברה קיימים שיקולים שונים, כדלקמן:

שיקולי מס:

עצמאי

מס הכנסה עצמאי - מדרגות מס:

הכנסה

מדרגת מס

מס הכנסה מצטבר (לאחר נק' זיכוי )

5,280

10%

38

9,010

14%

560

14,000

21%

1,608

20,000

31%

3,468

41,830

34%

10,890

67,630

48%

23,274

כל שקל נוסף

50%

 

 

דמי ביטוח לאומי - עצמאי:

 

עד 5,453 ₪

מעל 5,453 ₪ ועד תקרה של 43,240 ₪

דמי ביטוח לאומי

6.72%

11.23%

דמי ביטוח בריאות

3.10%

5.00%

סה"כ

9.82%

16.23%

 

  • כל הכנסתו של העצמאי תמוסה לפי המדרגות הנ"ל, ללא קשר כמה משך מהעסק

 חברה

משיכת דיבידנד:

מס חברות - 26.5%

מס דיבידנד - 30%

שיעור מס כולל ( עד הכיס ) במשיכת דיבידנד - 48.55%


משיכת משכורת:

ביטוח לאומי אישי - עד 5,453 ₪ - מעביד + עובד - 6.95%

                            מעל 5,543 ₪  ועד תקרה של 43,240 ₪ - מעביד + עובד - 18.75%

להלן חישוב משכורות לפי מדרגות מס:

משכורת

מדרגת מס

מס הכנסה

מדרגת ב"ל מעביד + עובד

ביטוח לאומי

סה"כ ניכויים

מס משוקלל

שכר נטו

5,280

10%

38

6.95%

367

404

7.66%

4,876

9,010

14%

560

18.75%

1,046

1,606

17.82%

7,404

14,000

21%

1,608

18.75%

1,982

3,589

25.64%

10,411

17,100

31%

2,569

18.75%

2,563

5,131

30.01%

11,969

20,000

31%

3,468

18.75%

3,107

6,574

32.87%

13,426

41,830

34%

10,890

18.75%

7,200

18,089

43.25%

23,741

43,240

48%

11,567

18.75%

7,464

19,031

44.01%

24,209

 

  •  מבדיקה שערכנו עולה כי קיימים הפרשים זניחים בין משיכת משכורת לבין משיכת דיבידנד. היתרון המהותי במשיכת משכורת הינו מהפקדות לפנסיה וקרן השתלמות עד לתקרת המס.
  • כמו כן, קיימת עדיפות למשיכת משכורת משיקולי ביטוח לאומי ( לעניין תגמול פגיעה בעבודה) וכן וותק לפיצויי פיטורין פטורים ממס ( 12,360 ₪ לכל שנת עבודה )

 

נקודת האיזון למשיכת דיבידנד/משכורת הינה בשכר חודשי של 36,356 ₪. זהו השכר המירבי אשר בגינו מותרת ההפרשה לפנסיה לבעל שליטה, ללא זקיפת שווי.

מסקנה

בעל עסק המושך את כל הרווחים - אדיש עצמאי או חברה

במידה וישנם רווחים שנשארים בעסק - עדיף חברה ( מס חברות 26.5% בלבד , לא נכנסים למיסוי אישי ), ובהתאם לנקודת האיזון למשיכת דיבידנד/משכורת כאמור לעיל.

 

שיקולים נוספים:

                                                חברה               עצמאי               הערות

אישיות משפטית נפרדת:             עדיף                                         הגנה מפני תביעות אישיות

שליטה וניהול                             עדיף                                         מאזן + הנה"ח כפולה

שווי רכב                                                            עדיף                 ניתן לשלב חברה + עצמאי

פיצויי פיטורין                             עדיף

עלויות עו"ד, רו"ח                                               עדיף

ניהול ספרים - לפי הוראות ניהול ספרים קיימת חובת ניהול חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה  

                   ( היקף מחזור, מס' עובדים ועוד ) מה שמוביל בפועל להתאגד כחברה

חברות ארנק - ייצא חוזר נפרד בנושא

חישוב מאוחד/נפרד - ייצא חוזר נפרד בנושא


לפרטים נוספים ולמענה אישי מקצועי של רואה חשבון מוסמך,
צור קשר באמצעות הטופס שבאתר או התקשר עכשיו:
טלפון: 03-5624848


משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח
בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות