English 

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

דמי לידה ושמירת הריון
9.5.16
דמי לידה ושמירת הריון

מטרת ביטוח האמהות


המוסד לביטוח לאומי מעניק במסגרת החוק ביטוח על אובדן הכנסה עקב אי יכולת השתכרות במהלך הריון ולאחר הלידה.מטרת הביטוח היא להעניק תנאים בסיסיים ליולדת ולילוד ולהעניק פיצוי על אובדן הכנסה עקב ההיריון והלידה.

 

דמי לידה

מי זכאית ?


• שכירה/עצמאית המועסקת/העובדת בישראל.
• שכירה המועסקת מחוץ לישראל אך היא ומעסיקה הינם תושבי ישראל.
• אישה שמלאו לה 18 שנה ונמצאת בהכשרה מקצועית בתחום המאושר ע"י המוסד לביטוח לאומי.


אורך החופשה


• עובדת שעבדה 10 חודשים מתוך 14 חודשים לפני הלידה או 15 חודשים מתוך 22 חודשים לפני הלידה - זכאית ל-98 ימים (14 שבועות).
• עובדת שעבדה 6 חודשים מתוך 14 חודשים לפני הלידה - זכאית ל 49 ימים (7 שבועות).
לעצמאית חודש עבודה נחשב לחודש בו היא שילמה מקדמה לביטוח לאומי.


הארכת חופשת הלידה


ישנה זכאות להאריך את חופשת הלידה באחד מהמקרים הבאים:
• לידה רב עוברית - זכאית היולדת לתוספת של 3 שבועות על כל ילד נוסף (בזכאות בסיסית של-14 שבועות) או 2 שבועות לכל ילד נוסף (בזכאות בסיסית של-7 שבועות).
• אשפוז היולדת לאחר הלידה בבית החולים- זכאית היולדת להארכה של עד 4 שבועות (בזכאות בסיסית של-14 שבועות) או שבועיים (בזכאות בסיסית של-7 שבועות).
• אשפוז הנולד בבית חולים- זכאית היולדת להארכה של עד 20 שבועות (בזכאות בסיסית של-14 שבועות) או עד 7 שבועות (בזכאות בסיסית של-7 שבועות).


חישוב דמי הלידה


לעובדת שכירה יחושבו דמי הלידה לפי 3 חודשי עבודה אחרונים בהם עבדה עד ליום לידה.
לעובדת עצמאית תחילה תקבל דמי לידה בהתאם להכנסה לפיה הינה מבוטחת ומשלמת מקדמות ,ולאחר הגשת הדוח השנתי יחושבו שוב דמי הלידה לפי הכנסתה בהתאם לדוח השנתי וההפרש ישולם או שתתבקש להחזיר.


תיקון 176 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חישוב חדש לדמי הלידה מתוך הבנה כי עקב הריון הכנסותיה של מבוטחת יורדות משמעותית וחישוב דמי הלידה עפ"י אותה שנת מס לא משקף באופן נאות את אובדן הכנסתה .ולכן הוחלט כי החל משנת 2015 יחושבו דמי הלידה לפי ההכנסה השנתית הגבוהה מבין שנת הלידה לבין השנה שקדמה לה .


עצמאית שיצאה לחופשת לידה אין מניעה שהעסק ימשיך להתנהל ע"י עובדיה או ע"י מנהלת מחליפה בשכר אך ליולדת חל איסור גמור לעבוד בכל סוג של פעילות בתקופה זו .


עצמאית שעסקה ממשיך לייצר הכנסה תשלם מקדמות חודשיות למרות הפטור המוענק לה עקב היותה בחופשה לידה.
ביטוח לאומי רשאי לדרוש את דמי הלידה ששולמו במידה ולהנחת דעתו היולדת עבדה בתקופת החופשה, במקרה שכזה על היולדת חובת ההוכחה לזכאותה .

 

שמירת הריון

 

תנאים לזכאות


• שכירה או עצמאית תושבת ישראל אשר עבדה 6 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו ליציאה לשמירת ההיריון.
• תקופת שמירה ראשונה תהיה לפחות 30 ימים רצופים, ומהתקופה השנייה והלאה לפחות 14 ימים.
• אישור רופא מומחה ללידה והיריון על הצורך בשמירה.


יש לשים לב !


• למרות אישור רופא מומחה ההחלטה הסופית לקבלת הגמלה היא ע"י רופא המוסד לביטוח לאומי בלבד ויש ברשותו לבטל/ לא לקבל את החלטת הרופא האישי של המבוטחת.
• במהלך תקופת שמירת ההיריון חל איסור על המבוטחת לעבוד, במקרה שהמוסד לביטוח לאומי מחליט כי המבוטחת עבדה, ברשותו לשלול את זכאותה ועל המבוטחת חובת ההוכחה.
• במהלך תקופת שמירת ההיריון על המבוטחת חל איסור יציאה לחו"ל מכל סיבה שהיא.
• יציאה לשמירת היריון חלקית (הפחתת שעות עבודה ) מזכה בגמלה יחסית .

אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.


לפרטים נוספים ולמענה אישי מקצועי של רואה חשבון מוסמך,
צור קשר באמצעות הטופס שבאתר או התקשר עכשיו:
טלפון: 03-5624848


בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות