English 

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

קופת גמל להשקעה
יוני 2016

 

קופ"ג להשקעה - מוצר חסכון חדש המשלב בין נזילות השקעה לטווח קצר ( נזילות יומית - עד 4 ימי עסקים ) לבין הטבת מס בקופ"ג אם הכספים נשארים לגיל פרישה.
 
כיום, בהשקעה לטווח קצר ( קרן נאמנות - נזיל יומי ) ישולם מס בשיעור של 25% על הרווח הריאלי.
בהשקעה לטווח ארוך ( קופ"ג רגילה ) קיימת חובה לקבל קצבה בגיל פרישה ( למעט כספים שנצברו בשל הפקדות לפני שנת 2008, שניתן לפדות אותם בסכום 
חד פעמי ). הקצבה פטורה ממס עד תקרת הפטור וחייבת במס מעל תקרה זו.
 
שיעורי המס כיום בקופ"ג רגילה:
 
"קצבת מזכה" - אותו חלק מהקצבה או מסך כל הקצבאות שמקבל אדם ושאינו עולה על 8,380 ₪ לחודש ( נכון ל - 2016 ).
"קצבה מזכה" פטורה ממס עד לסכום שלא יעלה על 67% מתקרת הקצבה המזכה כשהוא מוכפל במכפיל המרה להון. בשנת 2016 שיעור הפטור הינו 49%.
 
קופ"ג להשקעה - חסכון בקופה זו עד לגיל פרישה ( 67 לגבר ו - 62 לאישה ) יקנה קבלת הכסף בקצבת פנסיה פטורה ממס במלואה.
 
תקרת הפקדה - עד 70,000 ₪ לאדם בשנה
 
משיכה לפני גיל פרישה - ישולם מס רווח הון ריאלי בשיעור של 25%
 
קיזוז הפסדים - במידה ויש הפסדים בקופה הם לא ניתנים לקיזוז לעניין מס
 
הטבות מס בהפקדה - אין זכאות להטבות מס בזמן ההפקדה כנהוג בקופ"ג רגילה
 
מעבר בין מסלולי השקעה - פטור ממס, לרבות מעבר בין חברות גמל
 
יורשים - מי שהחל לקבל קצבה מקופ"ג להשקעה גם היורשים ימשיכו לקבל פטור ממס. מי שנפטר לפני שהחל לקבל קצבה, משיכת הכספים ע"י היורשים תמוסה ב- 25% על הרווח הריאלי. נבחן להעניק ליורשים אפשרות להמשך השקעה ולקבלת פטור מס בגיל הפרישה.
 
דמי ניהול - 1.05% מהצבירה + 4% מההפקדות 
עמלת הפצה - 0.25% ( עמלה לבנק, סוכני ביטוח גובים ישירות מחברת הביטוח )

 

 


אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית.
המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.

 

 


לפרטים נוספים ולמענה אישי מקצועי של רואה חשבון מוסמך,
צור קשר באמצעות הטופס שבאתר או התקשר עכשיו:
טלפון: 03-5624848


בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות