English 
משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח
משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח
פנסיה חובה לעצמאים

 


יולי 2017 

 

 


אל: 
רואי חשבון
יועצי מס

 

הנדון : פנסיה חובה לעצמאים

 

החל משנת 2017 נדרשים עצמאים להפריש לפנסיה, עפ"י חוק פנסיה חובה. 
החוק נועד לצמצם את הפער בין שכירים לעצמאים, ולהבטיח למגזר העצמאים ביטוח פנסיוני.
 
להלן עיקרי החוק :
• חובת הפקדה לפנסיה חלה על עצמאים מגיל 21 עד גיל 60.
• עצמאים אשר בינואר 2017, גילם 55 ומעלה אינם חייבים להפריש לפנסיה עפ"י חוק זה.
• עצמאי בעל וותק של פחות מחצי שנה, נכון לינואר 2017, אינו חייב להפריש לפנסיה בשנת 2017.
• שיעור ההפקדה לפנסיה חובה: עד רווח חודשי של 4,837 ₪ (רווח שנתי של 58,038 ₪ ) יש להפריש 4.45%.
• מעבר לרווח זה, כלומר: מעל רווח חודשי של 4,837 ₪ ועד 9,673 ₪ יש להפריש 12.55%, ובהתאמה ( רווח שנתי מעל 58,038 ₪ ועד 116,076 ₪.)
• שכיר ועצמאי- אדם שעונה לקטגוריה זו, תחילה יובא בחשבון הפקדותיו לפנסיה כשכיר (עובד +מעביד הפקדות תגמולים בלבד, ללא פיצויים), ועל היתרה (במידה וקיימת), יש לשלם פנסיה כעצמאי, כאמור לעיל.
• במועד הפקדת הכספים, יסווגו התשלומים כרכיב תגמולים, אך שליש מהסכום יסווג כרכיב ייעודי למצבי אבטלה (עצמאי שסגר את עסקו).
 
 
לתשומת לב רואי חשבון ויועצי מס! 
עדכון לגבי קרן השתלמות
יש לציין כי החל משנת 2017 תינתן הטבת מס מלאה על מלוא סכום ההפקדה לקרן השתלמות - ניכוי בשיעור של 7% (במקום 4.5%) מההכנסה החייבת (עד תקרת הכנסה של 260,000 ₪).

 

 

 
 
 
אין במידע המופיע במזכר זה משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי ו/או המלצה מקצועית. המידע המופיע במזכר זה הינו מידע כללי בלבד והשימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.

 

 


לפרטים נוספים ולמענה אישי מקצועי של רואה חשבון מוסמך,
צור קשר באמצעות הטופס שבאתר או התקשר עכשיו:
טלפון: 03-5624848


משרד רואי חשבון, מיכה אזולאי, מיסוי בינ"ל, יעוץ מס, ליווי עסקי, רו"ח
בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות