English 

החשמונאים 107, ת.ד. 20335
תל-אביב 6120202
טלפון: 03-5624848
פקס: 03-5624847

micha@azoulay.co.il

 

המדריך השלם לדוח שנתי האישי

 

בסוף אפריל יגיע המועד האחרון להגשת הדו"ח השנתי האישי למס הכנסה. החודש  שנותר לסיום מועד ההגשה מהווה זמן טוב לארגן את כל המסמכים, האישורים וההוכחות להוצאות ולהכנסות השנתיות שבוצעו בשנת 2005

לקראת הגשת הדו"חות, משרד רו"ח אזולאי סוטובסקי מגיש את המדריך השלם להגשת הדו"ח השנתי, מדריך שיכול, מצד אחד, לחסוך כסף רב ומצד שני למנוע אי נעימות למגישי הדו"חות.

עד מתי ניתן להגיש את הדו"ח השנתי?

מועד הגשה אחרון לדו"חות הוא  31.05.06. במקרה שישנן נסיבות מוצדקות כגון: עיכוב בקבלת אישורים ומסמכים למיניהם, נסיבות אישיות כגון מחלה וכד'  בעטיין ישנו צורך בדחיית הגשת הדו"ח, ניתן לפנות לפקיד שומה ולבקש ארכה של חודש-חודשיים. הארכה תינתן בד"כ לנישום שאין לו היסטוריה של פיגורים בהגשת דוחות. למי שיש מייצג המחובר למחשב מס הכנסה יכול לקבל במקרים מסוימים ארכה עד סוף נובמבר 2006.

מי צריך להגיש דו"ח שנתי?

באופן כללי זכותו של פקיד השומה לדרוש הגשת דו"ח הכנסות שנתי מכל אחד מתושבי המדינה. כמו כן, כל נישום זכאי להגיש דו"ח גם אם הוא אינו מחויב בכך. החוק מתייחס באופן מפורט למספר נישומים החייבים בהגשת דו"ח: בעלי תיק פעיל במס הכנסה כגון עצמאיים, בעלי משכורת של 534,000 ₪ מכל מקורות ההכנסה, בעלי שליטה בחברות, מקבלי מענקי פרישה למיניהם החייבים במס, מקבלי שכר ספורטאים, בעלי החזקה בחברות זרות (שאינן נסחרות בבורסות), בעלי נכסי חוץ בגובה של מעל  1,554,000 ₪,  בעל חשבונות בבנקים זרים בגובה של 1,554,000 ₪, כל מי שהיה חייב בהגשת דו"ח בשנת 2004 יהיה חייב גם ב – 2005, אלא אם כן פקיד השומה פטר אותו, ועוד.

מה צריך לכלול הדו"ח?

הדו"ח צריך לכלול את ההכנסות וההוצאות שנעשו ע"י שני בני הזוג בשנת 2004 מעסק או ממשלוח יד  ,  הכנסות מקצבאות חייבות מביטוח לאומי (מילואים, דמי לידה, שמירת הריון פגיעה בעבודה וכו'). גם מענק עבור עבודה מועדפת חייב להיכלל בדו"ח, פירוט כל טופסי ה – 106 מכל מקומות העבודה בהם הנישום עבד בשנת  2005, אישורים על מענקי פרישה (פיצויים). פירוט הכנסות מפעילות בשוק ההון ומריביות על פיקדונות בבנק. כמו כן הדו"ח חייב לכלול הכנסות מהגרלות והימורים. הכנסות או הפסדים מחו"ל. אישורים על מכירות רכוש עסקי בארץ או בחו"ל. בנוסף יש לצרף פירוט על הכנסות מקצבאות כגון נכות ושארים הפטורים ממס, פירוט על הכנסות פטורות משכר דירה ופירוט הכנסות פטורות אחרות .

חשוב לדעת כי כל מספר המופיע בדו"ח חייב להיות מגובה במסמכים המעידים על נכונותו. דו"ח שלא יגובה במסמכים ייחשב כאילו לא הוגש כלל.

אילו הוצאות שנעשו בשנת 2005 יכולות להפחית את החבות השנתית במס?

ראשית יש לבדוק כי במהלך השנה כל ההוצאות השוטפות נלקחו בחשבון: האם ישנו אישור על 12 תשלומי שכר דירה עבור העסק, לבדוק שכל הוצאות הרכב כגון ביטוח חובה, מקיף, הוצאות רישוי נכללים בדו"ח. כמו כן יש לוודא כי הדו"ח יכלול  הוצאות הנרשמות על בסיס שנתי כמו ביטוח בגין אובדן כושר עבודה, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח העסק.

בנוסף, מי שקיבל במהלך שנת 2005 פיצויי פיטורים בגובה העולה על הפטור ממס, רשאי לפרוס את הפיצויים על מספר שנים ובכך למנוע את תשלום המס.

מה לגבי תשלומים שנעשו במהלך השנה לקופות גמל, פנסיה וביטוח חיים?

יש להביא את כל האישורים המקוריים על ההפקדות, עבור שני בני הזוג ועבור ילדיהם עד גיל 18. יש להתייחס לכל הסכומים שהופקדו עבור בני המשפחה כסכום אחד ובדו"ח יש לבחון על שם מי לרשום כל סכום על מנת להגיע להנחה המקסימלית מתשלומי מס.

מה לגבי נסיעות עסקיות שנעשו במהלך השנה?

עצמאיים רבים נוהגים לשלב טיסה ושהייה בחו"ל לצרכי עבודה, יחד עם הנאה אישית. על מנת שנסיעה לחו"ל תחשב כנסיעה מוכרת עליה להיות לצורך פגישה עסקית רלוונטית או לצורך השתלמות וביקורים בתערוכות שונות. כהוצאה מוכרת ייחשב כרטיס הטיסה במלואו, ביטוח רפואי, הוצאות לינה על פי הגובה שנקבע בחוק, ועד 47$ ליום עבור שכירת רכב. להוצאות אש"ל אין צורך בהצגת מסמכים והם עומדים על 101$ ליום במידה ולא נדרשו הוצאות לינה. הוצאות אותן ניתן לתבוע הן רק אלו שניתן "לצבוע" אותן כהוצאות עסקיות.

מה לגבי עסק שהתנהל מהבית?

בדו"ח השנתי ניתן לדרוש כהוצאה מוכרת את הריבית הריאלית עבור תשלומי המשכנתה של הנישום, על פי החלק היחסי שתופס העסק בבית – בדר"כ בין 25%-33% מהריבית. במקרה והנישום משלב עבודה בבית ובמשרד, ניתן לתבוע את כל הוצאות המשרד ואת ההוצאות היחסיות בבית.

האם שכיר יכול להגיש דו"ח?

שכיר יכול להגיש דו"ח שנתי על מנת לדרוש החזרי מס אם שילם מס ביתר: עבד במספר מקומות ללא תיאום מס כלל או ללא תיאום מדוייק, הפקיד בצורה עצמאית לקופות גמל ולא קיבל על כך הטבות מס או שהפקיד לביטוח חיים. שכיר שעבר השתלמויות שונות לצרכי ייצור הכנסה ואשר שילם עליה מכיסו הפרטי יכול להגיש דו"ח ולדרוש החזר. ביטוח אחריות מקצועית או אובדן כושר עבודה שמשולם ע"י השכיר עצמו יזכה אותו בהחזרים כספיים.

אילו אישורים יש להגיש בכדי לקבל פטורים והנחות?

ישנן מספר הוצאות שנעשו בשנת 2005 שיכולות להיות מופחתות מהחבות השנתית במס, כאשר לכל הוצאה יש להציג אישור המעיד על אמיתות הדיווח. קבוצה ראשונה של הוצאות קשורה לחיסכון הפנסיוני והחיסכון ארוך הטווח: הפקדות לגמל, פנסיה, ביטוחי חיים והפקדות עצמאיים לקרן השתלמות. קבוצה שנייה היא של הוצאות אישיות: אישור על תשלום עבור החזקת בן משפחה במוסד סיעודי. אישור על תשלום דמי מזונות למי שנשוי בשנית ואישור על גידול ילדים בעלי מוגבלויות. קבוצות נוספות של זכאים להפחתת החבות השנתית במס היא של עולים חדשים, חיילים משוחררים, והמתגוררים בישובים בעלי עדיפות לאומית. כמו כן, יש להציג אישור על תשלום עצמאי לביטוח לאומי,  אישור עבור מי שהגיש דו"ח ושילם מס בחו"ל ואישור על מתן תרומות למוסדות ציבור מוכרים.

אילו הוצאות והכנסות יחשבו סבירים?

נכון שכל נישום מעוניין להציג הוצאות גדולות על מנת לשלם מס מופחת. אולם, ההכנסה השנתית חייבת להיות סבירה, בהתאם למשלוח היד. במקרה של הצגת הכנסות שנתיות נמוכות מדי, מס הכנסה עשוי להגיע לנישום ולדרוש ממנו הסברים על דרך חייו ועל כיצד הוא מממן את מחייתו.

הסברים הגיוניים לרשויות המס יכולים להיות: מימון בנקאי – אוברדרפט, מימון מוכח של קרובי משפחה, הכנסות פטורות כמו הכנסות משכר דירה, פיצויי פיטורים פטורים וכד'.

כיצד מוכרות הוצאות הרכב בדו"ח השנתי?

מבחינת רכב ישנן מספר סוגי הוצאות: הוצאות משתנות – דלק, רחיצה וטיפולים, והוצאות קבועות – ביטח חובה, מקיף או צד ג' ורישיון רכב. בנוסף לכך קיים פחת שנתי של עלות הרכב. בדו"ח השנתי  9,900 הק"מ הראשונים יחשבו כצריכה אישית ולא יוכרו. מעבר לכך יוכר החלק היחסי.

מה לגבי הוצאות כגון כיבוד ובגדי עבודה?

הוצאות אלה נרשמות בהנהלת החשבונות באופן שוטף מדי חודש אולם התיאום נעשה בדו"ח השנתי. הוצאה מוכרת תהיה רק  80% מהוצאות הכיבוד השנתיות וכן רק ב – 80% מהוצאות ביגוד אשר ניתן ללבוש גם מחוץ למקום העבודה. בנוסף יש לתאם הוצאות בגין מתנות וארוחות.

מה קורה למי שאינו מגיש דו"ח במועד?

אי הגשת דו"ח הינה עבירה פלילית. החוק מטיל קנס בגובה של 310 ₪ בגין כל חודש של איחור מהתאריך בו היה צריך להגיש את הדו"ח. נישום שלא הגיש את הדו"ח מאבד את זכויות קבלת אישורים על ניהול ספרים תקין ועל פטור, או הפחתת תשלום, בגין ניכוי מס במקור. 

אילו עוד דו"חות צריך להגיש עצמאי?

בנוסף לדו"ח השנתי עליו להגיש דו"ח במקרה והעסיק עובדים. הדו"ח יכלול את משכורות העובדים והניכויים שנעשו על ידו. כמו כן, עצמאי שניכה מס במקור מתשלומים שונים חייב להגיש על כך דו"ח שנתי.

 


לפרטים נוספים ולמענה אישי מקצועי של רואה חשבון מוסמך,
צור קשר באמצעות הטופס שבאתר או התקשר עכשיו:
טלפון: 03-5624848


בניית אתרים ומערכות מידע - עיצוב אתרים, בניית אתרים, הקמת אתרים, פיתוח מערכות אינטרנט מובילות